Urologija

Urologija je grana kliničke medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja urinarnog trakta kod oba pola (bubreg, ureteri, mokraćna bešika i uretra), kao i oboljenja reproduktivnih organa muškaraca (penis, testisi, epididimi, prostata).

Usluge urologije

Specijalisti

dr Slađana Živković

Specijalista urologije

dr Bratislav Pejić

Specijalista urologije

prof. dr Ivan Ignjatović

Specijalista urologije

Doc. dr Jablan Stanković

Specijalista urologije