Operacije jetre

Jetra

Jetra predstavlja najveći unutrašnji organ čovečijeg tela, težine od 1200-1800gr. Nalazi se u gornjem kvadrantu stomaka sa desne strane i anatomski ima dva režnja, levi i desni koji su pokriveni tankom providnom (seroznom) membranom – Glisonova kapsula.

Funkcije jetre su mnogobrojne: stvaranje proteina, faktora koagulacije, žuči, učestvuje u detoksikaciji organizma od štetnim materija (lekovi, alkohol) i s pravom se smatra jednom laboratorijom ljudskog tela.

Istina je da je jetra jedini organ koji je u stanju da se sam regeneriše, ali do izvesne granice. Ukoliko dođe do oboljenja, samoregenracija prestaje, a sa ugroženom jetrom, ugrožen vam je i život. Najčešće bolesti koje zahvataju jetru su hepatitis, ciroza, masna jetra, benigni i maligni tumori- karcinomi, koji mogu poticati iz same jetre (hepatocelularni karcinomi) ili pak tzv. sekundarni (metastatski) maligni tumori.

Operacije jetre:

  • Laparoskopske biopsije jetre
  • Operacija primarnih malignih tumora jetre i žučnih puteva – hepatocelularni i holangiocelularni karcinom (Klatskinov tumor)
  • Operacija sekundarnih depozita, odnosno metastaza u jetri
  • Operacija benignih oboljenja jetre, kao što su ehinokokne ciste, veliki hemagiomi jetre, ciste jetre itd.

Pre postavljanja indikacije za hirurško lečenje neophodna je adekvatna klinička opservacija pacijenta. Prvi i osnovni, ali i najnesigurniji jeste pregled lekara i anamneza. Laboratorijski testovi krvi (ALT, AST, GGT, alkalna fosfataza, bilirubin) neki su od pokazatelja funkcije i oštećenja jetre. Ehosonografija (ultrazvuk) je veoma korisna radiološka metoda i zbog svoje neinvazivnosti predstavlja prvi korak u ispitivanju oštećenja jetrinog parenhima. Mnogo precizniji su CT jetre, kao i magnetna rezonanca. Biopsija jetre se koristi u određivanju tipa metastaze, kada nije poznat primarni tumor i može se koristiti u kombinaciji sa ultrazvukom i CT-om.

Lekari specijalisti

dr Dragan Stefanović

Specijalista opšte hirurgije
Direktor bolnice

dr Slobodan Jovanović

Specijalista opšte hirurgije

dr Dragan Mihajlović

Specijalista opšte hirurgije - proktolog

dr Ana Jovanović

Specijalista opšte hirurgije

dr Aleksandar Jovanović

Specijalista opšte hirurgije

doc. dr Nebojša Ignjatović

Specijalista opšte hirurgije

dr Igor Đurišić

Specijalista opšte hirurgije