Interna medicina

Interna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja unutrašnih organa.

Usluge interne medicine

Specijalisti

dr Ružica Janković Tomašević

Specijalista interne medicine - kardiolog

prof. dr Goran Bjelaković

Specijalista interne medicine - gastroenterolog

dr Goran Janković

Specijalista interne medicine - pulmolog

dr Mirjana Veličković

Specijalista interne medicine - endokrinolog

prof. dr Miodrag Vučić

Specijalista interne medicine - hematolog