Fizikalna medicina i rehabilitacija

Metode i terapije u cilju prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije pacijenata koji imaju problema sa mišićno-skeletnim sistemom, u slučajevima povređivanja, reumatoloških i drugih oboljenja, postoperativnih stanja ili pojave bola.

Usluge fizikalne medicine i rehabilitacije