Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija je grana medicine koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti krvnih sudva (vena i arterija) invazivnim i minimalno invazivnim metodama.

Usluge vaskularne hirurgije

Specijalisti

dr Žikica Džudžić

Specijalista opšte hirurgije

dr Dragutin Grozdanović

Specijalista opšte hirurgije