Ortopedija

Ortopedija je prevashodno hirurška struka zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji deformacija i povreda sistema za kretanje.

Usluge ortopedije

Specijalisti

dr Predrag Pavlović

Specijalista ortopedije i traumatologije

dr Zoran Šćekić

Specijalista ortopedije i traumatologije

dr Saša Mladenović

Specijalista ortopedije i traumatologije