Operacije kile

Kila (hernija, bruh)

Kila predstavlja prolazak trbušne maramice kroz neku od slabih tačaka na prednjoj ili zadnjoj strani trbuha. Manifestuje se kao “ispupčenje” na određenom mestu,  koje nastaje prilikom povećanog naprezanja trbušne muskulature (nošenje tereta, kašalj, kijanje). Kile su u svom početnom  stadijumu uvek manjih dimenzija. Ukoliko se ne leče, vremenom sadržaj trbušne duplje izlazi kroz kilni otvor i kile postaju veće i teže za operaciju a ujedno postaju vidljive i predstavljaju estetstki problem pacijentu. Pravilo da su manje kile manje opasne a veće kile opasnije u ovom slučaju ne važi. Manje kile su opasnije jer je mogućnost komlikacija (uklještenja) veća, te je uvek bolje operisati kilu u svom početnom stadijumu.

Preponska (ingvinalna) kila

Najčešći tip hernije (75 %). Javlja se u preponi (ingvinumu). Češća je kod muškaraca. Direktna preponska kila probija fasciju preponskog kanala, dok se indirektna preponska kila nalazi u samom preponskom kanalu i prati strukture koje ga sačinjavaju.

Trbušna (ventralna) hernija

Ova vrsta obično nastaje u sredini stomaka, ispod pupka, a često je rezultat razdvajanja mišića u trbušnom zidu posle trudnoće.

Pupčana (umbilikalna) kila

Pupčana kila se javlja usled slabljenja pupčanog prstena. Pupčana kila se manifestuje na sredini stomaka, pored pupka, u vidu izbočine ili otoka.

Epigastrična - kila "bele linije"

Pojavljuje se u epigastrijumu (gornjem trbušnom spratu) i to na liniji koja spaja grudnu kost sa pupkom. Obično su manje te se zbog toga i češće komlikuju.

Inciziona (posoperativna) kila

Incizione (posoperativne) kile, uslovljene su prethodnom hirurškom intervencijom na trbuhu. Po pravilu se ovakve kile javljaju nakon velikih hirurških zahvata (operacije creva, želuca, jetre, pankreasa, aneurizme trbušne aorte) ali se mogu javiti i nakon manjih hirurških zahvata, čak i nakon laparoskopskih operacija, gde su mesta incizije (reza) veoma mala.

Želudačna kila (Hiatus herniae)

Želudačna kila (Hiatus herniae) – prelazak odnosno protruzija želuca kroz abdominalni deo jednjaka u grudni koš, kroz otvor na dijafragmi. Na postojanje hijatalne hernije može se posumnjati ukoliko se javi refluksna bolest (gorušica i vraćanje hrane) nakon obroka i u ležećem položaju. Nekada su tegobe slične tegobama u akutnom koronarnom sindromu (žarenje u sredogruđu, bolovima ispod grudne kosti, ubrzan i nepravilan rad srca).

Glutealna ili lumbalna kila

Glutealna ili lumbalna kila je veoma retka i posedica je defekta u muskulaturi zadnjice ili leđa.

Laparoskopska / klasična operacija

Jedino i isključivo definitivno rešavanje kile je operativno. Operativno lečenje može biti laparoskopsko i klasično (otvoreno). U oba slučaja se , ukoliko postoji indikacija, implantira sintetski materijal (mrežica) koja zatvara defekt trbušnog zida. Upotreba mrežice spada u grupu beztenzionih hernioloških tehnika. Mrežicom se popunjava defekt zida, bez tenzije okolnih tkiva, čime se postiže brži i bezbolniji postoperativni efekat.

Danas na tržištu postoje mnogi sinteteski steznici i suspenzori za kilu. Na žalost ovo je samo privremeno rešenje i njihova upotreba je oparavdana u kratkom periodu nakon operacije ili kada postoje apsolutne kontraindikacije za operativno lečenje.

Specijalisti

dr Dragan Stefanović

Specijalista opšte hirurgije
Direktor bolnice

dr Slobodan Jovanović

Specijalista opšte hirurgije

dr Dragan Mihajlović

Specijalista opšte hirurgije - proktolog

dr Ana Jovanović

Specijalista opšte hirurgije

dr Aleksandar Jovanović

Specijalista opšte hirurgije

doc. dr Nebojša Ignjatović

Specijalista opšte hirurgije

dr Igor Đurišić

Specijalista opšte hirurgije