Naš tim

Lekari

dr Dragan Stefanović

Specijalista opšte hirurgije
Direktor bolnice

dr Ljiljana Sekulović Stefanović

Specijalista plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije

dr Slobodan Jovanović

Specijalista opšte hirurgije

dr Đorđe Mančić

Specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

dr Dragan Mihajlović

Specijalista opšte hirurgije - proktolog

dr Predrag Pavlović

Specijalista ortopedije i traumatologije

prof. dr Stojan Radić

Specijalista interne medicine - onkolog

dr Marko Ćirić

Specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

dr Ana Jovanović

Specijalista opšte hirurgije

dr Aleksandar Jovanović

Specijalista opšte hirurgije

dr Dragutin Grozdanović

Specijalista opšte hirurgije

doc. dr Nebojša Ignjatović

Specijalista opšte hirurgije

dr Igor Đurišić

Specijalista opšte hirurgije

dr Žikica Džudžić

Specijalista opšte hirurgije

prof. dr Gordana Đorđević

Specijalista neurologije

dr Ružica Janković Tomašević

Specijalista interne medicine - kardiolog

prof. dr Goran Bjelaković

Specijalista interne medicine - gastroenterolog

dr Goran Janković

Specijalista interne medicine - pulmolog

dr Mirjana Veličković

Specijalista interne medicine - endokrinolog

prof. dr Miodrag Vučić

Specijalista interne medicine - hematolog

dr Ilinka Todorovska

Specijalista interne medicine - onkolog

prof. dr Goran Stevanović

Specijalista plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije

dr Vladimir Antić

Specijalista ginekologije i akušerstva

dr Sonja Pop-Trajković

Specijalista ginekologije i akušerstva

prof. dr Aleksa Andrejević

Specijalista ginekologije i akušerstva

dr Strahinja Manojlović

Specijalista ginekologije i akušerstva

dr Bojan Lukić

Specijalista ginekologije i akušerstva

dr Slađana Živković

Specijalista urologije

dr Bratislav Pejić

Specijalista urologije

prof. dr Ivan Ignjatović

Specijalista urologije

Doc. dr Jablan Stanković

Specijalista urologije

prof. dr Milan Stanković

Specijalista otorinolaringologije

dr Zoran Šćekić

Specijalista ortopedije i traumatologije

dr Saša Mladenović

Specijalista ortopedije i traumatologije

prof. dr Nebojša Stojanović

Specijalista neurohirurgije

prof. dr Milorad Babić

Specijalista neurohirurgije

prof. dr Zoran Milenković

Specijalista neurohirurgije

dr Živojin Spasić

Specijalista dečije hirurgije

dr Nikola Vacić

Specijalista dečije hirurgije

dr Zoran Petrović

Specijalista anesteziologije, reanimacije i intenzivne terapije

Medicinsko osoblje

Tina Jović

Medicinska sestra

Violeta Janković

Medicinska sestra

Natalija Jaćević

Medicinska sestra

Natalija Ristić

Medicinska sestra

Administracija

Maja Stefanović

Administrator

Tehničko osoblje

Suzana Stamenković

Higijeničarka

Suzana Nikolić

Higijeničarka

Jasmina Radenković

Higijeničarka

Srđan Mihajlović

Tehničko lice