Dečija hirurgija

Dečija hirurgija se bavi lečenjem hirurških stanja kod deteta, novorođenčeta i odojčeta. Ova delikatna grana medicine se razlikuje od hirurgije odraslih usled specifičnosti funkcionisanja organizma deteta u odnosu na organizam odraslih.

Usluge dečije hirurgije

Specijalisti

dr Živojin Spasić

Specijalista dečije hirurgije

dr Nikola Vacić

Specijalista dečije hirurgije