Neurohirurgija

Neurohirurgija je grana hirurgije koja se bavi hirurškim i neurohirurškim lečenjem bolesti i povreda centralnog i perifernog nervnog sistema.

Usluge neurohirurgije

Specijalisti

prof. dr Nebojša Stojanović

Specijalista neurohirurgije

prof. dr Milorad Babić

Specijalista neurohirurgije

prof. dr Zoran Milenković

Specijalista neurohirurgije