Operacije prostate

Prostata

Prostata je žlezda veličine i oblika oraha, težine oko 20 grama. Nalazi se između mokraćne bešike i penisa, a ispred rektuma. Uretra, mokraćna cev koja odvodi urin iz mokraćne besike kroz penis do spoljašnje sredine, prolazi kroz centar prostate.
Prostata je muški reproduktivni organ čija je glavna funkcija sekrecija tečnosti koja ulazi u sastav semene tečnosti. Mišići prostate istiskuju semenu tecnost u uretru tokom ejakulacije.

Takođe, sekrecija prostate igra važnu ulogu u odbrani urinarnog trakta muškaraca od infekcija.

Benigna hiperplazija prostate BPH

Benigna hiperplazija prostate BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) definiše se kao benigno (ne-kancerozno) povećanje prostate uzrokovano rastom novih ćelija prostate. Jedno je od najčešćih stanja koje se javlja kod starijih muškaraca. Oko 8 % muškaraca starosti 31 do 40 godina ima BHP. To se povećava na 40 do 50 % kod muškaraca starosti 51 do 60 godina i na preko 80 % kod muškaraca starijih od 80 godina. Nije jasno zbog čega neki muškarci imaju simptome BHP-a ili simptome donjeg urinarnog trakta, a drugi ne. Prostata se obično do određene mere uveća kod svih muškaraca u određenoj starosti, iako nije svim muškarcima potreban tretman. Da bi se javio BHP potrebno je nekoliko hormona kao što su testosteron, dihidrotestosteron i estrogen, ali ti hormoni sami po sebi nisu uzrok.

Simptomi se najčešće javljaju nakon 50. godine života:

 • Često mokrenje, naročito tokom noći
 • Spor, isprekidan ili slab mlaz urina
 • Potreba za čestim mokrenjem
 • Curenje ili kapljanje urina

Simptomi nastaju kao posledica vršenja pritiska uvećane prostate na uretru (koja prolazi kroz prostatu). Simptomi se javljaju tokom vremena i mogu da se pogoršaju tokom godina. Međutim, neki muškarci imaju uvećanu prostatu sa nekoliko ili nijednim simptomom, dok drugi muškarci imaju simptome BHP-a koji niti se poboljšavaju niti pogoršavaju. Nekim muškarcima simptomi ne smetaju, dok su drugima izuzetno otežavajući.

Kao kompikacija BPH može se javiti urinarna infekcija, iznenadna retencija urina, kamen u mokraćnoj bešici ili komplikacije sa bešikom i bubrezima koje nastaju kao posledica akumulacije velike količine urina.

Dijagnoza BHP

Dijagnoza BHP se postavlja na osnovu anamneze i kliničkog pregleda. Osnovna ispitivanja koja je potrebno uraditi radi utvrđivanja dijagnoze su: digitorektalni pregled, ispitivanje urina, ispitivanje krvi koje uključuje merenje nivoa uree i kreatinina da bi se proverilo stanje bubrega kao i merenje nivoa PSA (Prostata Specifičnog Antigena) u krvi. Ako se na osnovu ovih ispitivanja dijagnoza sa sigurnošću ne moze postaviti, lekar će naložiti da se uradi neko od sledećih ispitivanja: merenje brzine protoka urina, merenje rezidualnog urina u mokraćnoj bešici, transrektalni ultrazvuk, cistoskopija, intravenski pijelogram ili CT urogram ili pak biopsija prostate sa definitivnom histopatološkom verifikacijom.

Lečenje:

 • Praćenje i redovne kontrole: za osobe bez tegoba ili sa minimalnim tegobama koje izaziva umereno uvećana prostata.
 • Medikamentozna terapija: za pacijente sa umerenim tegobama, bez značajnijih komplikacija i bez značajnije opstrukcije.
 • Hirurško lečenje: operacija prostate se radi kad pacijent ima veoma izražene tegobe sa mokrenjem zbog dobroćudnog uvećanja prostate, potpunu nemogućnost mokrenja, ponavljane epizode krvavog urina zbog BPH, slabost bubrežne funkcije ili kamen u mokraćnoj bešici nastao zbog BHP i zaostajanje velike zapremine urina u bešici nakon mokrenja.
 • Transuretralna resekcija prostate i otvorena prostatektomija.

Operacije prostate:

 • Transrektalna biopsija
 • Transuretralna operacija – TUR prosatate
 • Transvezikalna operacija – kod benignog uvećanja prostate
 • Radikalna operacija kod karcinoma

Lekari specijalisti

dr Slađana Živković

Specijalista urologije

dr Bratislav Pejić

Specijalista urologije

prof. dr Ivan Ignjatović

Specijalista urologije

Doc. dr Jablan Stanković

Specijalista urologije