O nama

PRVA OPŠTA BOLNICA U PRIVATNOM ZDRAVSTVU

Opšta bolnica Sava Surgery

Opšta bolnica “Sava Surgery” osnovana je 27. januara 2002. godine kao Hirurška poliklinika, a 2004. postaje prva Opšta bolnica u privatnom zdravstvu Srbije.

Bolnica pruža zdravstvene usluge iz oblasti opšte hirurgije, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, urologije, ginekologije, ortopedije, otorinolaringologije, vaskularne hirurgije, neurohirurgije, interne medicine, onkologije, pedijatrije, kao i fizikalne medicine i rehabilitacije.

Opštu bolnicu “Sava Surgery”, površine od 3000 m², čini operacioni blok sa 3 potpuno opremljene hirurške sale, intenzivnom i poluintenzivnom negom, previjalištem i lekarskim ordinacijama. Bolničko odeljenje raspolaze sa 15 soba i 30 postelja koje našim pacijentima, uz stalni medicinski nadzor i negu, omogućavaju privatnost i vrhunski komfor.

Vršimo preglede lekara specijalista, laboratorijske analize i RTG dijagnostiku uz mogućnost jednodnevnog sagledavanja pacijenata i davanja propisane terapije.

„Sava Surgery“ ima u svom timu preko 20 zapošljenih kao i veliki broj saradnika različitih specijalnosti. Za 20 godina rada izvršeno je preko 60000 specijalističkih pregleda i urađeno preko 7000 operacija. U bolnici se pored klasičnih hirurških procedura primenjuju i najsavremenije metode iz oblasti endoskopske i laparoskopske hirurgije.

Njeni osnivači, dr Dragan Stefanović, specijalista opšte hirurgije i dr Ljiljana Sekulović Stefanović, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, do osnivanja svoje privatne prakse radili su u Kliničkom centru Niš, da bi raskinuli stalni radni odnos i profesionalno i odgovorno se posvetili privatnom zdravstvu.

Kvalitetom zdravstvenih usluga, opremljenošću, stručnošću i odnosom prema pacijentima ova bolnica dostiže ono što se u zdravstvu smatra visokim standardom.

0
+
Godina postojanja
0
+
Lekara specijalista
0
+
Operacija
0
+
Specijalističkih pregleda

DOBITNIK NAGRADE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

Doprinos razvoju privatnog zdravstva

Za razvoj novih hirurških procedura u zdravstvu iz oblasti hirurgije, bolnica “Sava Surgery” dobitnik je nagrade Srpskog lekarskog društva.

Pojedine hirurške intervencije po prvi put u Nišu  urađene su u Opštoj bolnici “Sava Surgery” (totalna pelvična egzentereza, laparoskopsko lečenje hijatalne hernije, ultrazvučna liposukcija, kao i brojne urogenitalne operacije ). U hirurškom lečenju karcinoma štitaste žlezde, dojke, želudca, tankog i debelog creva, karcinoma hepatobilijarnog trakta, postignuti su izuzetni rezultati u dosadašnjem radu. Takođe, sada već rutinski radi se veliki broj zahtevnih ortopedskih procedura (ugradnja proteza kuka i kolena kao i artorskopske metode lečenja kolenog i ramenog zgloba) na naše i zadovoljstvo naših pacijenata.

Opšta bolnica “Sava Surgery” uspešno sarađuje sa Kliničkim centrom, Vojnom bolnicom i privatnim zdravstvenim ustanovama. Aktivno učestvuje u radu Lekarske komore i Srpskog lekarskog društva.

Imajući sve ovo u vidu, visoku profesionalnost, odgovornost, način organizacije, brigu o pacijentima i postignute rezultate, ponosno kažemo da Opšta bolnica „Sava Surgery“ daje veliki doprinos razvoju privatnog zdravstva.